Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys ry.

Tervetuloa Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistyksen sivuille!

Yhdistyksen nimi on Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys (LyKKY) ja sen toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja tukea lammilaisuutta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä Lammin kulttuuri- ja kotiseutuperinteen tuntemusta ja arvostusta.

Lammin Kotiseutulehden ilmestyminen halutaan turvata yleishyödyllisellä yhdistyksellä, joka voi hallinnoida omaa talouttaan nykyisten verorekisteri- ja pankkikäytäntöjen mukaisesti. Yhdistys voi olla mukana erilaisissa hankkeissa tai hakea itsenäisesti avustuksia toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi myös tukea taloutensa ja sääntöjensä puitteissa lammilaisten kulttuuriharrastusta monin eri tavoin.

Toivomme, että ilmoittaudut jäseneksi täyttämällä sähköisen jäsenhakemuslomakkeen

Yhdistyksen jäseneksi voi hakeutua myös lähettämällä yhteystietonsa Lykyn sähköpostiin lamminlykky@gmail.com tai lähettämällä ne postitse osoitteeseen LyKKY, Susipolku 4, 16900.

Vuonna 2019 yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €/jäsen. Jäsenetuna Lammin Kotiseutulehti lähetetään kotiosoitteeseesi. Jos perheestä useampi kuin yksi haluaa liittyä jäseneksi, mutta perheeseen halutaan vain yksi lehti, voivat perheenjäsenet liittyä jäseniksi pienemmällä jäsenmaksulla. Jäsenmaksu on tuolloin vähintään 5 €. Kannatusjäseneksi liittyvä voi halutessaan kannattaa yhdistyksen toimintaa haluamallaan summalla.

Lammin Kotiseutulehdellä on omat nettisivut. Löydät ne täältä >>